February 27, 2017

Dari Kuburan ke Gereja

“Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang dibumi” [Kol.3: 2]. Namun manusia terus saja memikirkan perkara yang di bawah, memikirkan perkara kedagingan belaka. Maka banyak yang tidak mengerti apa hakekat Gereja, di pandang dari kacamata Tuhan, perkara di atas.

“…..Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna” (Sabda Yesus, Yoh.6: 63). Namun kebanyakan manusia hanya memikirkan segi kedagingan, tidak rohaniah, sehingga gagal mengerti apa hakekat rohani dari kuburan dan (up)acara di kuburan!

Baca selengkapnya