Dampak-dampak Dosa Manusia

January 2005 ยท 2 minute read

Para Pembaca yang terkasih, dalam perbincangan dengan saudara-saudara seiman, seringkali muncul pertanyaan yang sebangun dengan sub-judul di atas:

Barangkali ada di antara Pembaca yang mempunyai pertanyaan yang serupa, atau dipertanyakan secara serupa dengan yang di atas, maka buku kecil ini membahas dengan rinci pergumulan-pergumulan kehidupan seperti yang tertera di atas. Saran penting bagi Pembaca, agar beroleh berkat penuh dari pembacaan buku ini:

BACALAH BUKU INI LAMBAT-LAMBAT & CERMAT !

Sebab pengajaran yang direkam di sini tidak mudah untuk dicernakan. Di atas hal itu, Iblis akan berusaha mencuri firman (kebenaran) dari pemahaman anda. Saran yang sama pentingnya:

PATUHILAH SEGERA SARAN DAN PETUNJUK DI DALAM BUKU INI!

Khususnya: jangan menunda-nunda jika dianjurkan untuk berdoa; doa-doa yang dicatat di dalamnya sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus. Jika Pembaca disaran- kan untuk berdoa, segera hentikan pembacaan buku ini untuk beberapa menit untuk berdoa. Sebab penundaan mungkin membuat Iblis berhasil membangkitkan ke- engganan di dalam diri anda, sehingga pelbagai petunjuk buku ini batal dilakukan, dan anda tetap terperangkap di dalam pergumulan anda.

JADILAH PEMBACA PELAKU FIRMAN YANG TAAT.

Baca selengkapnya