Yesus Kristus Tetap Sama, Kemarin, Hari Ini dan Sampai Selama-lamanya

January 2000 · 1 minute read

Ibr.13:8, yang menjadi judul traktat ini memberi salah satu ciri tentang Yesus Kristus yang membawa Injil Keselamatan. Ayat yang berikut [Ibr.13:9] mencatat:

Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing.

Jelaslah, salah satu tujuan ayat Ibr.13:8-9 adalah untuk mewaspadakan pengikut Yesus agar menyadari bahwa Yesus Kristus yang tetap sama itu, tidak akan mengubah ajaran-ajaranNya di sepanjang zaman! Setiap ajaran yang menyimpang dari sabda Yesus berarti ajaran asing, yang harus tegas ditolak!

Ini selaras dengan peringatan Yesus bahwa akan datang Mesias-mesias palsu [Mat.24:23-24], yang akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, “…sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga…”!

Rasul Pauluspun megingatkan [2Tes.2:3]: Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga! Sebab sebelum Hari itu haruslah datang dahulu murtad… Pembaca yang terkasih, anda tentu tidak ingin murtad, bukan? Maka hindarkanlah diri anda dari pelbagai penyesatan.

Traktat ini memberi contoh bagaimana suatu penye- satan sedang berlangsung ditelanjangi, ditandingkan dengan sabda Yesus sendiri, yang jelas tercatat dalam rekaman Injil, demi menghindarkan anda dari penyesatan yang mungkin membinasakan!

Baca selengkapnya