Yesus dengan Cawan 3 Serangkai

January 2000 ยท 1 minute read

TIGA CAWAN DIHADAPI OLEH YESUS . . .

CAWAN PERTAMA: Mat. 20:22-23; Mark. 10:38-39.

Akan diminum juga oleh para muridYesus; rupanya ini cawan penderitaan, sebab muridYesus mengalaminya(penderitaan) juga diteguhkan oleh Yoh 16:33; Yoh 16:1-2, Mat 10, dll.

CAWAN KEDUA: Luk 22:20; 1Kor 10:16, 21.

Cawan pada Perjamuan PaskahNya Yesus berisi Darah (-batiniah, yang tidak kasat mata) dari Yesus. Yang meminum Cawan Kedua berarti ia dimateraikan mewarisi Wasiat (Perjanjian) Baru, dimeteraikan oleh Darah (-batiniah) Yesus.

CAWAN KETIGA: Mat 26:39; Mark 14:36; Luk 22:42.

Isi Cawan ini begitu dasyatnya, sehingga, sebelum meminumnya Yesus sempat bermohon agar Bapa singkirkan Cawan itu, namun harus kehendak Bapa yang terjadi ! Satu-satunya Cawan yang menyeramkan bagi Yesus! Apa gerangan isi Cawan Ketiga?

Baca selengkapnya